Kirjastamise toetamine

KIRJASTAMIST TOETAVAD PROGRAMMID (PAP)

Kirjastusabi programmid toetavad väljaspool Prantsusmaad asuvaid kirjastusi, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid, andes nii välismaisele publikule võimaluse õppida tundma prantsuse kaasaegset mõttemaailma ja loomingut.

Toetused prantsuskeelse kirjanduse tutvustamise arendamise programmist jagunevad kaheks :

  • Autoriõiguste kasutusloa ostmine, mida toetab Prantsuse Instituut Pariisis
  • Kirjastusabi “PAP Johannes Aavik”, mida jagab Prantsuse kultuuriesindus välismaal ehk Prantsuse Instituut Eestis

Rohkem kui 25 aasta jooksul on nende programmide toel ilmunud enam kui 20 000 teost 75 riigis.

PROGRAMM PAP PRANTSUSE INSTITUUT PARIISIS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Prantsuse Instituudile Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile rene(at)ife.ee . Prantsuse Instituut kontrollib taotlused, seab need pingeritta ja kinnitab. Komisjonile jõuavad ainult kinnitatud taotlused.

Esimene komisjon koguneb veebruaris, taotluste esitamise tähtaeg on 2017. aastal 1. veebruar.

Teine komisjon koguneb juunis, taotluste esitamise tähtaeg on 2017. aastal 2. juuni.

Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad lasta tõlkida ja välja anda prantsuskeelsete autorite teoseid. Teemavaldkonnad on väga erinevad ja võivad olla kirjandusest, noortekirjandusest, sotsiaalteadustest, koomiksitest, teatrikirjandusest ja poeesiast kuni ülikoolide toimetiste ja teaduslike uurimusteni välja.

Pariisi Prantsuse Instituudi toetus hõlmab üksnes kas täieliku või osalise autoriõiguste kasutusloa saamist ning on määratud kirjastustega sõlmitavates lepingutes.

Komisjon hindab taotluseid vastavalt alljärgnevatele kriteeriumidele :

  • teose sisu ja selle olulisus prantsuse loome- ja mõttemaastikul
  • kirjastuse jätkuv tegevus prantsuskeelsete autorite tõlkimisel ja kirjastamisel
  • välismaise kirjastuse töö teoste levitamisel ja tutvustamisel
  • projektid peavad olema teostusjärgus, abi ei osutata juba ilmunud teostele

Täpsem info Prantsuse Instituudi kodulehel http://www.institutfrancais.com.

KIRJASTUSABI PROGRAMM JOHANNES AAVIK

Prantsusmaa kirjastusabiprogrammide raames on viimase 25 aasta jooksul toetatud väljaspool Prantsusmaad nii prantsuse kui ka prantsuse keeles kirjutavate autorite teoste avaldamist. Nende programmide raames on selle aja jooksul ilmunud enam kui 20 000 tõlketeost 75 riigis.

Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid.

Komisjon koguneb oktoobris. Avalduste esitamise tähtaeg 22. september 2017.

Hilinenud või puudulikke taotlusi vastu ei võeta. Ei toetata juba välja antud tõlketeoseid.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Prantsuse Instituudile Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile rene(at)ife.ee.

Taotluse juurde tuleb lisada järgnevad dokumendid:

Eesti ja Prantsuse kirjastuse allkirjastatud lepingu koopia autoriõiguste kasutusloa kohta;

projekti ajakava ja kavandatav eelarve eurodes (taotleva kirjastuse esindaja allkirja ja kuupäevaga). Siit saab alla laadida vormi kavandatava eelarve esitamiseks;

avaldatava teose lühitutvustus ning teose Eestis avaldamise eesmärk ja põhjendus.

NB! Nimetatud dokumendid tuleb esitada inglise või prantsuse keeles.

******

Programmi raames toetust saanud teosele tuleb tiitellehe siseküljele kanda märge:

„Käesolev teos on välja antud Prantsuse Instituudi Eestis kaasabil Johannes Aaviku nimelise kirjastustoetuse raamesˮ

Kui rahastust on saadud ka Pariisis asuva Prantsuse Instituudi PAP kirjastustoetuse raames, siis tuleb raamatu tiitellehel viidata ka sellele.

Lisainfo:

René Armas Weber

rene(at)ife.ee

61 61 640

Kirjastamist toetavad programmid

1. Nov. 2016 / 2. Veeb. 2016 - Tallinn

Prantsusmaa kirjastusabiprogrammide raames on viimase 25-e aasta jooksul toetatud väljaspool Prantsusmaad nii prantsuse kui ka prantsuse keeles kirjutavate autorite teoste avaldamist. Nende programmide raames on selle aja jooksul ilmunud enam kui 20 000 tõlketeost 75 riigis.

Loe edasi
Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,